Воскресенье, 16.05.2021, 17:46
ГУ "ЦИБС ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 21
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

    

  

 

 

Қостанай облысының атаулы күндері.

Памятные даты Костанайской области.

2018 жыл.

17 қаңтар - 90 жыл бұрын Алтынсары (Обаған), Амангелді, Жангелді, Жітіқара (Жетіқара) Қарабалық (Комсомол) және Сарыкөл (Урицк) аудандары құрылды (1928).

17 января - 90 лет назад образованы Алтынсаринский (Убаганский), Амангельдинский, Жангельдинский, Житикаринский (Джетыгаринский), Карабалыкский (Комсомольский) и Сарыкольский (Урицкий) районы (1928).

28 қаңтар - Ақын, ғалым, түркітанушы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 145 жыл (1873-1938).

28 января - 145 лет со дня рождения поэта, ученого, тюрколога, общественного деятеля Ахмета Байтурсынова (1873−1938).

4 ақпантарихғылыдарыныңдокторы, профессорТілемісМұстафинніңтуғанына 90 жыл (1928−1998).

4 февраля - 90 лет со дня рождения доктора исторических  наук, профессора Тлемиса Мустафина (1928−1998).

 5 ақпан - 55 жыл бұрын Пионерлер мен оқушылар сарайы ашылды (Қостанайдағы қазіргі балалар шығармашылық үйі) (1963).

5 февраля - 55 лет назад был открыт Дворец пионеров и школьников (ныне Дом детского творчества в Костанае) (1963). 

15 наурыз − Қостанай "Алау" телекомпаниясының  шыққанына 25 жыл (1993).

15 марта - 25 лет со дня первого выхода в эфир Костанайской телекомпании «Алау» (1993).

3 сәуір − 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің басшысы Амангелді Имановтың туғанына 145 жыл (1873−1919).

3 апреля − 145 лет со дня рождения руководителя национально−освободительной войны 1916 года Амангельды Иманова (1873−1919).

17 сәуір − Ғалым, жазушы, журналист Жұмағали Есмағұловтың туғанына 90 жыл (1928).

17 апреля − 90 лет со дня рождения ученого, писателя, журналиста Жумагали Исмагулова (1928) .

21 мамыр − Кеңес Одағының Батыры Петр Васильевич Чигадаевтың туғанына 95 жыл (1923-1982).

21 мая − 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Васильевича Чигадаева (1923-1982) .

1 шілде −60 жыл бұрын Гайдарат. Қостанай облыстық балалар кітапханасы құрылды (1958) (қазіргі Ы.Алтынсарин ат.облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы).

1 июля − 60 лет назад была образована Костанайская областная детская библиотека им. Гайдара (1958) (ныне Областная библиотека для детей и юношества им. И. Алтынсарина).

 

Қазақстан тарихындағы атаулы күндер

Знаменательные даты в истории Казахстана

2018 жыл.

1 қаңтар -  Кеңес сардары Иван Панфиловтің туғанына 125 жыл (1893−1941).

1 января - 125 лет со дня рождения советского военачальника Ивана Панфилова (1893−1941).

28 қаңтар - Тәуелсіз, егеменді Қазақстан Республикасының алғашқы Конституциясының қабылданғанына 25 жыл(1993).

28 января - 25 лет со дня принятия первой Конституции (1993) независимой, суверенной Республики Казахстан.

Ақпан -  "Абай" журналының бірінші нөмірінің шыққанына 100 жыл  (1918).

Февраль - 100 лет со дня выхода первого номера  журнала «Абай» (1918).

2 ақпан - „Қазақ„ газетінің бірінші нөмірінің жарыққа шыққанына 105 жыл  (1913).

2 февраля - 105 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Казах» (1913).

8 наурыз −Тіл маманы, филолог Әсет Болғанбаевтың туғанына 90 жыл (1928−1999).

8 марта − 90 лет со дня рождения ученого языковеда и филолога Асета Болганбаева (1928−1999).

24 сәуір −Ғалым, қоғам қайраткері, Ұлттық ғалымдар Академиясының негізін қалаушылардың бірі Халел Досмұхамбетовтің туғанына 135 жыл (1883−1939).

24 апреля − 135 лет со дня рождения ученого, общественного деятеля, одного из основателей Национальной Академии наук Халела Досмухамедулы (1883−1939).

2 мамыр  Ғалым, филологияғылымдарының докторы Кәкен Ахановтың туғанына 90 жыл (1928−1978)​​​​​​​.

2 мая  90 лет со дня рождения ученого, доктора филологических наук Какена Аханова (1928−1978).

Шілде − "Балдырған" балалар журналының алғашқы нөмірінің жарыққа шыққанына 60 жыл(1958)​​​​​​​.

Июль − 60 лет со дня выхода в свет первого номера детского журнала «Балдырган» (1958).

Қазақстан жазушылары

Писатели Казахстана

2018 жыл.

1 қаңтар - қаламгер, сыншы Мұрат Әуэзовтің туғанына 75 жыл(1943).

1 января - 75 лет со дня рождения писателя, критика Мурата Ауэзова (1943).

31 қаңтар - Жазушы, драматург,  «Парасат» журналының бас редакторыБаққожа Мұқайдың туғанына 70 жыл (1948-2008).

31 января - 70 лет со дня рождения писателя, драматурга, гл. редактора журнала «Парасат» Баккожи Мукая (1948-2008).

2 ақпан - Қаламгер Марал Ысқақбаевтың туғанына 80 жыл(1938).

2 февраля - 80 лет со дня рождения писателя Марала Скакбаева (1938).

15 наурыз - Ақын, қаламгер және аудармашы Құланбай Көпішевтің туғанына  105 жыл  (1913−2002)​​​​​​​.

15 марта − 105 лет со дня рождения поэта, писателя и переводчика Куланбая Копишева (1913−2002) .

23 сәуір − Қаламгер Қасым Қайсеновтің туғанына 100 жыл (1918−2007)​​​​​​​.

23 апреля − 100 лет со дня рождения писателя Касыма Кайсенова (1918−2007).

2 мамыр − Ақын Сәкен Иманасовтың туғанына 80 жыл (1938−2012)​​​​​​​.

2 мая − 80 лет со дня рождения поэта Сакена Иманасова (1938−2012).

9 мамыр −  жазушы, журналист Сейдахмет Бердіқұловтың туғанына 85 жыл (1933−1994).

9 мая − 85 лет со дня рождения писателя и журналиста Сайдахмета Бердикулова (1933−1994).

11 маусым − Жазушы, журналист, мәдениеттанушы Эдуард Жылқыбаевтың туғанына 80 жыл(1938).

11 июня − 80 лет со дня рождения писателя, журналиста, культуролога Эдуарда Джилкибаева (1938).

Әлем тарихындағы атаулы күндер

Знаменательные даты в мировой истории

2018 год.

1 қаңтар - Француз қоғам қайраткері, педагог, тарихшы, олимпиадалық қозғалыстың жаңаруын бастаушы  Пьер де Кубертеннің туғанына 155 жыл(1863-1937).

1 января - 155 лет со дня рождения французского общественного деятеля, педагога, историка, инициатора возрождения олимпийского движения Пьера де Кубертена (1863-1937).

4 қаңтар - Ағылшын физигі Исаак Ньютонның туғанына 375 жыл (1643-1727) .

4 января - 375 лет со дня рождения английского физика Исаака Ньютона (1643-1727).

16 ақпан - Кеңес әскербасы Михаил Тухачевскийдің туғанына 125 жыл (1893−1937).

16 февраля - 125 лет со дня рождения советского военачальника Михаила Тухачевского (1893−1937).

19 ақпан - Поляк  астрономы Николай Коперниктің туғанына 545 жыл  (1473−1543).

19 февраля - 545 лет со дня рождения польского астронома Николая Коперника (1473−1543).

1 Наурыз − Кітапханатанушы, балалар оқуы жөніндегі маман Ирина Тихомированың туғанына 85 жыл (1933).

1 Март  − 85 лет со дня рождения библиотековеда, специалиста по детскому чтению Ирины Тихомировой (1933).

9 Сәуір  − Кеңес библтографы Анатолий  Виноградовтың туғанына 130 жыл(1888-1946) .

9 апреля − 130 лет со дня рождения советского библиографа Анатолия  Виноградова (1888-1946).

2 Мамыр − Америкалық дәрігер Бенджамин Споктың туғанына 115 жыл(1903−1998).

2 мая − 115 лет со дня рождения американского врача Бенджамина Спока (1903−1998).

15 Мамыр −Орыс  декабрисі ИванПущиннің туғанына 220 жыл (1798−1859) .

15  Мая − 220 лет со дня рождения русского декабриста Ивана Пущина (1798−1859).

3 Маусым − Ресейлік табиғат зерттеуші Климент Тимирязевтің туғанына 175 жыл(1843−1920).

3 Июня − 175 лет со дня рождения российского естествоиспытателя Климента Тимирязева (1843−1920).

5 Маусым − Шотландтық экономист Адам Смиттің туғанына 295 жыл(1723−1790).

5 Июня − 295 лет со дня рождения шотландского экономиста Адама Смита (1723−1790).  

 

 

 

Вход на сайт
Внимание!!!
Календарь
«  Май 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Поиск
ГУ "ЦИБС Федоровского района" 2021г
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz